Home MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA VAT TYLKO DO KOŃCA ROKU!

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA VAT TYLKO DO KOŃCA ROKU!

03.12.2013

Czy wiesz, że tylko do końca roku możesz odzyskać VAT z części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych? Nie zwlekaj i zrealizuj już teraz swój zakup w naszym sklepie internetowym, aby oszczędzić środki na inne cele.

Kupując materiały do końca grudnia możesz odzyskać część kwoty podatku VAT w ramach ustawowego limitu zwrotu osobom fizycznym części udokumentowanych fakturą wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Od 1 stycznia 2014 r. możliwość uzyskania zwrotu nie będzie już taka prosta. Pojawią się pewne ograniczenia m.in. zwrot nie będzie obejmował wydatków na remont i będzie przysługiwał jedynie osobie, która w roku wydania pozwolenia na budowę nie ukończyła 36 lat. Zwrot nie obejmuje wydatków na wszystkie materiały budowlane, lecz tylko na ich część wskazaną w załączniku do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1.01.2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Więcej informacji znajdą Państwo w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.